Dla lepszego korzystania ze strony, prosimy zmień przeglądarkę na CHROME, FIREFOX, OPERA lub Internet Explorer.

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Leszek Komoń zamieszkały przy ul. Kujawskiej 13D w Solcu Kujawskim (86-050).

Administrator zbiera następujące rodzaje Państwa danych osobowych: imię,nazwisko, adres, adres mail, tel.komórkowy.

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz wykonania związanych z nimi obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe poza publikacją danych kontaktowych niezbędnych dla publikacji Ogłoszenia oraz przekazywaniem do Krajowego Integratora Płatności S.A. (w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu tpay.com, nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Administrator dla ochrony Państwa danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem podejmuje środki przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Prawo to wykonywane jest za pośrednictwem stosownych dyspozycji w ustawieniach Konta.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji usług świadczonych przez Administratora.

 

NEWSLETTER

Zyskaj przydatne wskazówki, które pomogą Ci zaplanować niezapomnianą wyprawę.

Góra